pensjonat lewy
krosno

KROSNO

stary gród średniowieczny zwany dawniej małym Krakowem, pełni od wieków funkcje ośrodka gospodarczego i kulturowego znacznego terytorium. Podstawy do rozkwitu miasta w wieku XV - XVII dały liczne przywileje królewskie oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych głównie przy trakcie biegnącym ku Przełęczy Dukielskiej.
Ogromne znaczenie dla ożywienia gospodarczego miało rozpoczęcie eksploatacji na skalę przemysłową przez wynalazcę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza z początkiem drugiej połowy ubiegłego stulecia, złóż ropy naftowej w pobliskiej Bóbrce, a także uruchomienie podkarpackiej linii kolei żelaznej.
Dokładna data lokalizacji miasta nie jest znana. Początki Krosna jako osady giną w mrokach przeszłości. Po raz pierwszy wymienione zostało w dokumencie wydanym w 1282r. Prawa miejskie nadał Krosnu Kazimierz Wielki. Krosno posiada wiele zabytków, kościoły z XV i XVII wieku oraz muzeum lamp naftowych.

BÓBRKA

w odległości 15km na północny zachód od Iwonicza Zdroju w 1845r. Ignacy Łukasiewicz wraz z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą założyli pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Ekspozycja muzealna rozmieszczona jest na przestrzeni 1 km. Stanowią ją obiekty i urządzenia obrazujące rozwój górnictwa naftowego od powstania do chwili obecnej.
Bóbrka i okolice
Korczyna - kościół

KORCZYNA

miejscowość oddalona o 21 km, jako duża osada. Najstarsze ślady osadnictwa sięgają epoki neolitu. Obecna osada powstała w XIV stuleciu na prawie magdeburskim. Wieś stanowiła własność dziedziców zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Zamek odrzykoński Kamieniec, potężna niegdyś twierdza broniąca południowo wschodnich rubieży Polski, zbudowany został w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego. W XVIIw. zamek uległ ciężkiemu zniszczeniu przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie.
Więcej zniszczeń dokonały skłócone rody właścicieli zamków Skotnickich i Firlejów. Dokumenty o sporze tym dały Aleksandrowi Fredrze temat do napisania obyczajowej komedii pt. Zemsta.

DUKLA

18km od Iwonicza Zdroju leży miasteczko Dukla. Miejscowość położona przy starym "trakcie węgierskim" znana była już w XIV wieku. Nie wykluczone, że w czasach starożytnych istniała tu osada. Tędy bowiem przebiegał jeden z rzymskich szlaków handlowych, o czym świadczą znaleziska przedmiotów pochodzenia rzymskiego. Prawa miejskie otrzymała Dukla w 1380 roku.
W północnej części miasta na wzgórzu jest klasztor Bernardynów z XVIII w., w którym przebywał Jan Paweł II. Opodal za ogrodem klasztornym znajdują się duże cmentarze wojenne z I i II Wojny Światowej, na którym spoczywa 9300 żołnierzy radzieckich, czechosłowadzkich i polskich, poległych w 1939 - 1944 roku.

Pustelnia Św. Jana - Dukla
pensjonat lewy dół pensjonat prawy dół
pensjonat prawy