pensjonat lewy
Iwonicz-Zdroj Iwonicz-Zdrój - największe uzdrowisko w południowo-wschodniej Polsce w woj. podkarpackim w odległości w 16 km od Krosna położone jest na północnych stokach Beskidu Niskiego w dolinie potoku iwonickiego na zboczach gór o wysokości 390 - 460m n.p.m o nazwie Piekliska /447m/, Borowinowa Góra /482m/, Glorieta /550m/, Wólecka Góra /611m/, Przymiarki /640m/, Winiarska /528m/, Przedziwna /553m/.

Iwonicz Zdrój wyrósł z osady powstałej prawdopodobnie w XIVw. Pierwsze wzmianki o wlasciwosciach leczniczych wód mineralnych opisal w 1578r. Wojciech Oczko, nadworny lekarz Stafana Batorego.
Zaczęto je wykorzystywać dopiero w pierwszej połowie XIXw. Ostatnia Wojna Światowa przyniosła dotkliwe zniszczenia Iwocznia Zdroju. Po wyzwoleniu nastapiła odbudowa i rozbudowa Uzdrowiska.
Co rok z leczenia uzdrowiskowego korzysta kilka tysiecy kuracjuszy.

Największą osobliwością turystyczną jest centrum starego uzdrowiska tworzace zabytkowy zespół architektoniczny o dużej wartości zabytkowej, jedyny w Polsce, przewyższa pod tym względem wiele podobnych zespołów zagranicznych. Oprócz walorów zabytkowych starówka iwonicka posiada swoistą atmosferę przenoszącą kuracjusza czy turystę w wiek miniony.

Mimo znacznej rozbudowy, uzdrowisko nie straciło swoistej atmosfery, nie stało się wielkomiejskim kurortem. Nadal swój urok zachowała stara dzielnica zdrojowa, secesyjne budowle oraz stary park zdrojowy. Iwonicz Zdrój dzisiaj oferuje kuracjuszom te walory, które w wyniku nadmiernej urbanizacji zatraciły inne uzdrowiska.

Nie sposób jest w kilku stronach opisał wszystko to co oferuje region podkarpacki, jego krajobraz, literaturę, sztukę oraz dziedzictwo trzech kultur religijnych. Zarówno bliższe jak i dalsze okolice uzdrowiska stanowią ciekawe tereny spacerowo wycieczkowe.
pensjonat lewy dół pensjonat prawy dół
pensjonat prawy